Pudelekx

POLAND Jego performance polega na tym, że najpierw idzie do muzeum i fotografuje upatrzone dzieła, a następnie drukuje je i rozkleja w miastach, które - jego zdaniem - potrzebują kulturalnego ożywienia. Na zdjęciach między innymi Paryż, Nowy Jork i Barcelona

Go to link