Bg Network

BULGARIA Но в какво се състои всъщност идеята? Накратко казано - да видим, да забележим, отново безбройните ттворби-шедьоври, висящи по стените на тези музеи, но някак си "оставащи в сянка". Защото не е ли така - само в Лувъра човек може да се наслади на над 300'000 творби, но често посещението се ограничава в "посещение на Мона Лиза & со", т.е. няколко познати на всеки. Точно това цели да промени този проект - "изваждащ и поставящ" останалите творби в необичайна за тях обастановка, и по този н

Go to link